top of page

Dane te przetwarzane są wyłącznie do celów dla których zostały przez Państwa podane. W każdej chwili mają Państwo prawo wglądu do nich, a także możliwość ich poprawienia lub usunięcia z bazy. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PraktycznaDieta.pl Maria Kowalska z siedzibą w Otrębusy 05-805; ul Helenowska 9; NIP 113-095-42-47
2) Nie posiadam inspektora ochrony danych.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług dietetycznych na podstawie ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie  PraktycznaDieta.pl Maria Kowalska  
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zgody na ich przetwarzanie, tj.do czasu wycofania zgody
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO (a od momentu powołania nowego organu nadzorczego do Prezesa UODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i  niezbędne w celu przystąpienia do Programu Odchudzania Cambridge oraz realizacji usług dietetycznych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność skorzystania z   Diety 1:1 by Cambridge Weight Plan (w skrócie Diety 1:1)  
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

bottom of page